تمدنی در آستانۀ انتحار

تمدنی در آستانه انتحار

پیرامون حمله بر هفته نامۀ طنزی چارلی ابدو در پاریس خواجه بشیر احمد انصاری آیا اهانتی به پیامبر اسلام بزرگتر از این می توان سراغ داشت که دست نویسنده ای، قلم هنرمندی و یا دهن سخنوری را به نام او … ادامه مطلب

دین و دموکراسی

Islam and Democracy

خواجه بشیر احمد انصاری در كشاكش جنگهای فرهنگی و هیاهوی نبردهای تمدنی كه امروز در گسترهء گیتی برپا است، سخنان زیادی پیرامون (اسلام) و (دموكراسی) و روابط متقابل میان این دو مفهوم گفته شده و تعریفها و تفسیر هاى متفاوت … ادامه مطلب

عوامل بازدارندۀ دموكراسی در افغانستان

عوامل بازدارندۀ دموكراسی در افغانستان

خواجه بشیر احمد انصاری دانشمندان علوم اجتماعی در امتداد تاریخ بشر تصویر های فراوان و گوناگونی از دموكراسی ارائه داده اند كه گاهی انسان در برابر طیف وسیعی از تعبیر های متفاوت و حتی متعارضی قرار می گیرد. تفسیر هاى … ادامه مطلب

بازگشت به خويشتن

بازگشت به خویشتن

خواجه بشیر احمد انصاری در این سه دهه ای كه گردونه جهنمی جنگ در گردش است، حرث و نسل فراوانی به تباهی رفته وهمه چیز ما زیر و رو گردید. ولی در این میان ضربه ای كه به شخصیت و … ادامه مطلب