تیوری پردازان استبداد و ظاهری های فقه سیاسی

Abu Reshta

خواجه بشیر احمد انصاری با فروریزی رژیم طالبان و سرازیر شدن نیروهای کشور های غربی به سرزمین ما، نهاد های تعلیمی افغانستان شاهد ظهور افکار، برنامه ها و جریانهای مختلفی بوده اند که یکی از آنها حزب تحریر می باشد. … ادامه مطلب

گفتگویی آرام با حزب تحریر

Zallum

خواجه بشیر احمد انصاری چندی پیش مقاله ای زیر عنوان «نیم نگاهی به حزب تحریر» از همین نویسنده به نشر رسید. هنوز دو و یا سه روز از نشر آن در شماره های ۲۵ و ۲۶ برج سنبلهء روزنامهء «ماندگار» … ادامه مطلب

نیم نگاهی به حزب التحریر

Nabahani

خواجه بشیر احمد انصاری آخرین نهادی که مسلمانان آن را خلافت می پنداشتند و به نامهای «امپراطوری عثمانی» و «دولت علیه عثمانیه» شناخته می شد، در سال ۱۹۲۴ میلادی فرو ریخت. سقوط این دستگاه کهن واکنشی را در سراسر جهان … ادامه مطلب

راز توفيق بشير احمد انصاري برسكوي نقدی بر ذهنيت قبيلوي

Azizpour

نوشته: سالار عزیزپور  نخستین بار با بشیر احمد انصاری از طریق مقالتی “زور، زیربنای مشروعیت سیاسی” در جایگاه نویسنده سیاسی آشنا شدم. پسانها به اثر دیگرش “افغانستان در آتش نفت” كه شهرت بهم رسانیده بود دست یافتم، پس از خوانش … ادامه مطلب

بشیر احمد انصاری گل یاسی که در غربت رویید

Surayya

بشیر احمد انصاری، گل یاسی که درغربت روئید ثریا بهاء “زخم خونین یکاولنگ ، گل سرخی بر سینهء عاشورا ” بطرز وصف نا پذیری با ادبیات زیبا و دلنشین انصاری نگاشته شده است که تا ژرفای روح آدمی نفوذ میکند، زخم متلاشی … ادامه مطلب

مصاحبه با پیام مجاهد

Jawid

خواجه بشیر احمد انصاری،‌نویسنده:قلم را ابزاری ملكوتی برای بیان درد و شناساندن درمان می‌دانم “جاوید روستاپور” هفته نامة پیام مجاهد، به سلسله گفتگوهای هفتگی خویش این بار به سراغ خواجه بشیراحمد انصاری رفتیم تا در گفتگوی ما شركت نماید، طبق … ادامه مطلب

مصاحبه با روزنامۀ ماندگار پیرامون روابط حکومت آقای کرزی و طالبان

Karzai

گفت‌وگوی روزنامۀ ماندگار با بشیر احمد انصاری پژوهشگر برجستۀ دینی و آگاه سیاسی ماندگار: شما اخیراً در رساله‌یی طالبان را بر اساس احکام و تفاسیری که ازممتون دینی دارید، خوارج نامیده اید. یک بار دیگر به گونۀفشردهدلایل خویش را در … ادامه مطلب

به بهانه شهادت ياسر عرفات

Arafat

سخن از عرفات و داعیه مقدس او سخن از حق و عدالت و آزادى است. سخن از عرفات سخن از فصل مهم تاریخ جهان است زیرا عرصه جولان عرفات سرزمینى بود كه از مدت چند هزار سال بدینسو كانون گرم كشمكشهاى … ادامه مطلب

مصاحبه با سيد جمال الدين افغانی

Jamal

خواجه بشیر احمد انصاری بمناسبت یكصد و دهمین سالروز وفات علامه سیدجمال الدین افغانى قرنها بود كه بهارستان تاریخ، تمدن، دین، دانش، هنر و فرهنگ در سرزمین ما سپرى شده بود و بوم سیاه جهل و جنایت بر شاخه های … ادامه مطلب

اخلاق: بُعد فراموش شدۀ تمدن اسلامی

متن سخنرانی خواجه بشیر احمد انصاری در جامعۀ اسلامی افغانهای کانادا در شهر تورنتو: عنوان “زیست اخلاقی در آئینه اخلاقی محمدی” که از سوی متصدیان امور بر این کنفرانس گذاشته شده است بیانگر درکی عمیق از بحرانی است که مادر بحرانهای … ادامه مطلب