ریشه یابی بنیاد های مذهبی طالبان بخش پرسش و پاسخ

بنیاد های مذهبی طالبان

پاسخ های خواجه بشیر احمد انصاری به پرسش های حاضران در کنفرانس “ریشه یابی بنیاد های مذهبی طالبان” در دانشگاه بیربیک لندن. عصر ۲۸ اپریل ۲۰۱۳ بخش نخست (سخنرانی) این کنفرانس را اینجا مشاهده نمایید … ادامه مطلب

ریشه یابی بنیاد های مذهبی طالبان

بنیاد های مذهبی طالبان

سخنرانی خواجه بشیر احمد انصاری زیر عنوان “ریشه یابی بنیاد های مذهبی طالبان” در کنفرانسی که از سوی “کانون مطالعات و پژوهش های خراسان” در دانشگاه بیربیک لندن، عصر ۲۸ اپریل ۲۰۱۳ برگرار گردیده بود.

کالبدشگافی یک جنایت

شهادت فرخنده

عصر پنج‌شنبه ۲۸ حوت/ اسفند سال ۱۳۹۳هجری خورشیدی منطقۀ مزدحمِ شاه دوشمشیره شهر کابل شاهد اعدام صحرایی دوشیزۀ بیگناهی به جرم قرآن سوزی بود. این تراژیدی نیازمند تحلیلی رواشناسانه، جامعه شناسانه و دین شناسانه می باشد. تحلیل مختصر کنونی در … ادامه مطلب