تأثير اسلام بر فلسفه و هنر

تأثير اسلام بر فلسفه و هنر

رساله اى را كه پیش رو دارید ترجمه یکی از سخنرانی های عربی استاد صلاح الدین سلجوقی است. علامه سلجوقی این سخنرانی اش را شامگاه چهارشنبه چهارم اپریل سال ۱۹۵۶ میلادی (۱۵ حمل ۱۳۳۵ هجری شمسی) برابر با ۲۳ شعبان … ادامه مطلب