نگاهی دیگر

پیام مجاهد

“نگاهی دیگر” اثری حاوی ۱۴ مقاله و دارای ۲۷۱ صحفه می باشد. مجموعه مقالاتی كه در این اثر به نشر رسیده نبشته هایی است كه بر محور قضایای حساس مرحله كنونی كشور ما چرخیده و در نشریه های گوناگون درون مرزی و برون مرزی افغانستان به چاپ رسیده است. آقای بشیر احمد انصاری در مقدمه این اثر ، در باره مقالاتی كه در این كتاب منتشر شده چنین می نویسد : ” با آنكه خواننده این رساله ، مطالب گوناگون این مجموعه را زیر عنوان محور واحدی نمی یابد ، ولی تلاش در جهت انسجام اجتماعی و رسیدن به وحدت ملی و هویت جمعی ، روح این مجموعه را تشكیل ، و رشته طریق حق و عدالت و آزادی ، اجزای مختلف آن را به هم پیوند میدهد.”
” اسلام و هویت ملی” عنوان نخستین مقاله ی این كتاب است . آقای خواجه بشیر احمد انصاری ، در این نبشتار تلاش می كند تا ” كیستی” و ” چیستی ” مانرا به بررسی گرفته و از هویت ملی مان ابهام را بزداید. وی در این مقاله به این نتیجه رسیده است كه “هویت جمعی ما دارای سه لایه بسیار ضخیم و ارزشمند است كه یكی از آن مربوط به تاریخ گذشته و تمدن های كهن ما چون آریانا و خراسان میشود ، و دیگرش به هویت اسلامی ما و سومی اش مربوط به تمدن معاصر كه بنام تمدن غربی شهرت حاصل نموده است .” موصوف در این نبشته بر یك عده از نویسندگان كشور كه در صدد انكار و طرد هویت اسلامی در كشور بوده و اسلام را كالای بیگانه معرفی میكنند ، تاخته و به آنان چنین گوشزد میكند : ” گروهی از هموطنان ما اسلام را به این بهانه نفی میكنند كه پیامبران این دین در سرزمینی غیر از مرزبوم ما ظهور كرده است ، غافل از اینكه ادیان و افكار و ایدیولوژی ها را حساب دیگر است. نویسنده مقاله ، پس از آنكه در این نبشتار ، نقش اسلام را در ساختار هویت مان و همچنان خدماتی را كه مردم غیور ما به اسلام نموده اند به بررسی می گیرد ، در اخیر خطاب به هم میهنان مان چنین می نویسد: ” خواهر و برادر هموطن!
امروز كه دیوار های بلند زبان و تاریخ و شخصیت و اصالت و اخلاق و عرفان و دین و ارزش های برین ما در معرض سیل كوبنده و یورشگر فرهنگ انحلال و از خود بیگانگی قرار گرفته و گروهی اجیر در نقش دلالان بیگانه و در پشت ماشین های خبر و مراكز نظر قرار گرفته و بزرگترین افتخار خویش را در مردم ستیزی و تاریخ زدایی ملت مظلوم ما جستجو نموده و بر مفاخر تاریخی و سرمایه های معنوی ما می تازند. امروز كه فرهنگ هیچی و پوچی میخواهد جای فرهنگ اصیل مارا گرفته و فضیلت و رذیلت دارند جا عوض می كنند. امروز كه تندباد هولناك و خشن قدرت و ثروت در وزیدن است تا ریشه هر اصالتی را از خاك میهن ما بركند و نقش هر هویتی را از سیمای ملت ما بروفد و شناسنامه تارخی ما را با خودش برده و برباد دهد.
در چنین احوال و اوضاعی ، ما سخت نیاز مند باز شناسی و باز سازی هویت اصیل خویش هستیم ، هویتی انسانی ، شرقی ، اسلامی ، خراسانی ، افغانستانی.”
مقاله دوم این دفتر ” در حاشیه یك تقریظ ” است . داستان پدید آمدن این مقاله را خود نویسنده چنین شرح میدهد: ” چند روز قبل دوستی كه گویی بر دیدبان شهر شیشه یی انترنت ایستاده و كنش ها و واكنش های جامعه انترنتی افغانستان را با دیدی نقاد و ذهنی و قاد می نگیرد، تیلفون كرد و با لهجه شگفت زده پرسید: آیا تقریظی را كه آقای داكتر اكرم عثمان در این اواخر بر كتابی نوشته اند ، خوانده اید؟ گفتم : نه . پرسش تعجب آمیز آن دوست غریزه كنجكاوی را در من بر انگیخت و در نتیجه آدرس انترنتی آن مقاله را گرفته و رفتم تا ببینم كه چه چیزی مایه حیرت و شگفت آن دوست شده است. سری زدم به سایت وزین فردا و مقاله ای را یافتم كه تقریظ دوباره بر چیزی است كه ” سیطره ۱۴۰۰ ساله اعراب بر افغانستان ” نام گذاری شده و تاریخ هژدهم دسامبر ۲۰۰۶ را در ذیل خود درج دارد. ” وی در اخیر میگوید كه این نبشته را برای نقد آن تقریظ نبشته ام.
” عایشه صدیقه و دایه های مهربان تر از مادر ” مقاله ی دیگری است كه در این دفتر گنجانیده شده است آقای انصاری در این مقاله ، ضمن آنكه از تهاجمات فرهنگی غرب علیه جهان اسلام یاد میكند ، به یكی از حساس ترین موضوعات ( موضوع نه ساله بودن حضرت عایشه “رض” هنگام ازدواج ) تماس گرفته و سعی میورزد تا ابعاد گوناگون این مسأله را نه به عنوان یك انسان مسلمان ، بلكه منحیث یك پژوهشگر بی طرف در میزان حدیث ، علم الرجال ، زبان عرب و تاریخ مورد تحقیق و بررسی قرار داده و آنرا پرسش بر انگیز و غیر مسلم جلوه دهد . برای معلومات بیشتر ، مطالعه این مقاله بسیار ضروری به نظر میرسد. مقالاتی دیگری این اثر عبارتند از: سیمای محمد در آئینه كتاب ، بازسازی هویت ملی ، و حدت ملی و دشمنان آن ، به مناسبت قتل عام یكاولنگ، دین و دموكراسی ، عوامل باز دارنده دموكراسی در افغانستان ، ایدز اجتماعی ، آسیب شناسی تمدن معاصر ، عبدالكریم سروش و پایان پروژه یك ” اصلاحگری دینی!” نگرشی در تفكر دینی .
آقای خواجه بشیر احمد انصاری، به حق كه یكی از نویسنده های چیره دست كشور است از موصوف تا كنونی رساله ها و كتاب های متعددی به چاپ رسیده كه همه شان یكسره خواندنی و جالب بوده و به مسایل حاد جامعه مان پرداخته است. این اثر وی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و امید است كه مانند آثار قبلی شان مورد استقبال قشر كتابخوان كشور قرار گیرد . بنده ، ضمن آنكه برای شان آرزوی موفقیت بیشتر می نمایم ، خواهشمندم كه به توصیه آن عده دوستانی كه بر وی خرده گرفته و مشفقانه نصیحت نموده اند كه نباید خود را ” آلوده ” مسایل حساس این مجموعه نماید ، گوش ننهاده و تلاش كنند تا یكسری تابوهای را كه ذهن و اندیشه جامعه فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی مانرا در قید خود دارند با قلم توانای شان شكسته و به پیش روند . به پیش، آقای انصاری!

FacebookTwitterGoogle+Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *