بنیاد های فکری طالبان

مصاحبه با بی بی سیKhawarej

شستی تحت عنوان ریشه یابی بنیادهای فکری طالبان در دانشگاه بیرکبک لندن از سوی «کانون مطالعات و پژوهشهای خراسان» با شرکت جمعی از اهالی قلم، فرهنگیان و روزنامه نگاران برگزار شد. خواجه بشیر احمد انصاری پژوهشگر در امریکا سخنران اصلی این نشست علمی بود. او شواهدی در باب شباهت میان طالبان و خوارج بیان و راه حلهایی را برای مقابله با تفکر طالبانی در افغانستان ارائه کرد. گفتگویی با آقای انصاری درباره مقایسه بین جریان طالبان و خوارج و راههای مقابله با اندیشه طالبانی در افغانستان.

FacebookTwitterGoogle+Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *